• BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚
 • BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚

BR1225A/HBN BR1225A 松下Panasonic 高温纽扣电池 带焊脚

型号︰

BR-1225A/FAN

品牌︰

松下

原产地︰

日本

单价︰

CNY ¥ 34 / 件

最少订量︰

1 件

产品描述

 

不带A的 规格

品番 公称电圧 公称容量 连続标准负荷 直径 高さ 质量 IEC 使用温度范囲(℃)
BR1220 3 V 35 mAh 0.03 mA 12.5 mm 2 mm 0.7 g - -30 - +80
BR1225 3 V 48 mAh 0.03 mA 12.5 mm 2.5 mm 0.8 g BR1225 -30 - +80
BR1632 3 V 120 mAh 0.03 mA 16 mm 3.2 mm 1.5 g - -30 - +80
BR2032 3 V 190 mAh 0.03 mA 20 mm 3.2 mm 2.5 g - -30 - +80
BR2325 3 V 165 mAh 0.03 mA 23 mm 2.5 mm 3 g BR2325 -30 - +80
BR2330 3 V 255 mAh 0.03 mA 23 mm 3 mm 3.2 g - -30 - +80
BR3032 3 V 500 mAh 0.03 mA 30 mm 3.2 mm 5.5 g BR3032 -30 - +80
 

带A的规格
品番 公称电圧 公称容量 连続标准负荷 直径 高さ 质量 使用温度范囲(℃)
BR1225A 3 V  48 mAh  0.03 mA  12.5 mm  2.5 mm  0.8 g  -40 - +125 
BR1632A 3 V  120 mAh  0.03 mA  16 mm  3.2 mm  1.5 g  -40 - +125 
BR2330A 3 V  255 mAh  0.03 mA  23 mm  3 mm  3.2 g  -40 - +125 
BR2450A 3 V  550 mAh  0.03 mA  24.5 mm  5 mm  5 g  -40 - +125 
BR2477A 3 V  1000mAh  0.03 mA  24.5 mm  7.7 mm  8 g  -40 - +125产品图片


芝川电子科技(青岛)有限公司 版权所有
电话:13793285091 0532-85672936 传真:0532-80615086 E-mail:qd321@126.com

Powered by DIYTrade.com