• HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK
 • HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK

HHR-30HF5G1 YOKOGAWA横河 DCS 2.4V 充电电池 S9400UK

型号︰

S9400UK

品牌︰

横河

原产地︰

日本

单价︰

CNY ¥ 800 / 件

最少订量︰

1 件

产品描述

YOKOGAWA Ni-MH Battery HHR-30HF5G1 Battery Back-up for DCS SYSTEM PROCESSOR ,The battery for CPU card CP345.

Battery Back-up for  DCS,6V 3000mAh.

 

S9581UK S9325UK S9765UK S9400UK S9583UK S9072UD S9080UK S9766UK S9628UK S9322UK S9559UK S9415UK 
P-18H/F5G9 (6V 1800mAh) S9185FA 
PW701 PW702 PW704 S9765UK S9578VK S9578VK S9504VK 
PW481 
PW482 
PW484 S9129FA S9109VK S9109VK A1546EF 
AIP601 
T9070CK T9070CB 
S9580VK 
S9502VK 
S9504VK 
S9109VK 
A1546EF 
PW301 
PW302 
PW304 
PW401 
PW402 PW404 
S9580VK S9502VK 
S9504VK 
S9506VK 
S9579VK 
T9050NY S9961UK S9388FA S9389FA AIP601 S9390FA 
S9518VK 
A1353EF 
S9725VM 
S9205FA S9206FA 
S9282FA 
A1519UP 
S9518VK 
A1353EF 
S9725VM 
T9003BY 
S9961UK S9225FA 
S9002KA 
S9000VK 
S9020KA 
S9284FA 
S9363FA 
S9518VK 
S9725VM 
T9070CB S9961UK S9211FA AIP601 S9281FA 
S9518VK 
A1353EF S9725VM产品图片


芝川电子科技(青岛)有限公司 版权所有
电话:13793285091 0532-85672936 传真:0532-80615086 E-mail:qd321@126.com

Powered by DIYTrade.com